Utvinning av silisium

Solceller er panel som ser ut til å utføre magi. De bare ligger der og etter en stund kan man trakte kaffe, se TV og varme seg. Solcellepanel har blitt svært populært på hytter rundt om i landet, og flere hus blir bygd med denne teknologien fra starten av.

Men man kan ikke få elektrisitet uten en halvleder, et metall som leder strøm. Dessuten må man ha en omformer som gjør at man kan bruke strømmen i vanlige hus. Også må man ha silisium (Si), et metall det fins ganske mye av i verden. Er utvinning av dette metallet vanskelig og er det miljøvennlig med tanke på at hele verden trenger fornybare energikilder. Det skal vi se på.

Krevende utvinning

Det som er bra med silisium, grunnstoffet som ble oppdaget av Antoine Lavoisier i 1767, er at det fins mye av det. Etter oksygen det mest omfangsrike grunnstoffet som har atomnummer 14 og fins i stabile former. Kunstig framstilt og svært ustabilt er silisium radioaktivt med halveringstid opp mot 150 år.

For å utvinne dette halvmetallet må man isolere silisium fra karbon. Dette gjøres ved å varme opp kvarts (eller andre bergarter) til over 2000 grader Celsius. Forbindelsen mellom Si og O2 er svært stabil på grunn av at de deler elektroner i ytre skall. Dermed må det veldig mye energi til for å skille dem.

Silisium i alt

Silisium kan lage sterke forbindelser og derfor brukes det i legeringer med aluminium. Bare rundt 10% av silisium som utvinnes går til elektronikk, men markedet for solceller er sterkt økende.

Alternativ til solceller

Solfangere er et godt alternativ til solceller dersom man bare ser på oppvarming. Med denne metoden kan man varme opp rom og kranvann. Solfangere fungerer ved at solstråler treffer en mørk overflate. Deretter overføres et oppvarmet medium, slik at det kan gi varme til ovner og termostater.