Background Image

Støtte til installering av solceller

For å gjøre Oslo til en klimavennlig by må vi ta i bruk ny nye energikilder. Osloborgere må ta grønne valg, og det vil Oslo kommune hjelpe dem med. Klima- og energifondet har startet en solkampanje i hovedstaden, med 30 % støtte til installering av solceller.

Hus og rekkehus med opp til 4 boenheter kan få 30 % av regningen dekket. Fondet ønsker også kontakt med borettslag og sameier som vil satse på sol, og ønsker støtte pilotprosjekter der for å lære mer om hvilke løsninger disse trenger.

Prisen på solcelleanlegg i naboland som Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark, England har falt kraftig når utbredelsen har økt, og Oslo kommune ønsker å bidra til at det samme skjer i Norge. Solkampanjen er med på å skape et marked for solceller, noe som vil påvirke prisene for forbruker.

Kampanjen startet 1.1.2015, og det er allerede gitt tilsagn på 2 + 2 + 2 millioner kroner. 77 huseiere i Oslo er i ferd med å installere solcellepanel i dag, og i løpet av året vil du kanskje få solceller i ditt nabolag?

Støtte på 30 % av tiltakskostnaden erstatter dagens støtte på 1,5 kr pr. kWh. Denne støtten gjelder hus med 1 til 4 boenheter.

Kampanjen pågår til Klima- og energifondet har gitt tilsagn om 6 mill. kr i støtte. Da vil kommunen evaluere ordningen.

Har du spørsmål kan du ringe Enøktelefonen: 22 92 14 00 (ukedager kl. 9-16), eller sende en epost.


« Tilbake